De BeleefTV Senior

De BeleefTV Senior has been specially developed for elderly people suffering from dementia. Playing games, listening to music and talking about the past are all activities that stimulate the brain and the senses. De BeleefTV makes all this possible in a positive way.

Play games.

The motto of all games on De BeleefTV is: taking part is more important than winning.
By taking a positive approach, the residents of care institutions experience ‘moments of happiness’.
This makes people less aggressive, passive or restless.
With almost every game on De BeleefTV you can choose from different levels, so everyone can participate and have the opportunity to achieve success. When success is achieved, compliments are given. This adds to the feeling of happiness.

Listening to music

Important moments in our lives are often linked to music. It is therefore not surprising that music is one of the last things that the brain forgets. Music is therefore almost indispensable in creating a pleasant atmosphere in the care institution. Music can be used for relaxation, distraction or just to activate the residents.

Talking about the past

Many elderly people with dementia have a reduced short-term memory. According to the ‘law of rewinding memory’, after a while the long-term memory of the person suffering from dementia also begins to crumble. This happens from back to front: the memories of the most recent years are lost first, the memories of childhood last. As a result, people do not remember, for example, what happened yesterday, but sometimes they remember things from fifty years ago.

De BeleefTV helps to start a conversation by offering topics from the past. A study by the University of Hong Kong even shows that people with dementia who are given the opportunity to talk about the past feel better than those with whom only small talk is discussed

Various talking pictures with matching questions, old commercials and the news from the past with the recognisable polygon sound. These are all possibilities that are offered on De BeleefTV. And if you want to make it more personal, you can easily show private photos, videos and music from the past on De BeleefTV.

Wil je ervaren wat het effect van De BeleefTV is op jullie bewoners?

De BeleefTV in actie

De BeleefTV takes care

De BeleefTV zorgt voor een waardevolle dagbesteding die garant staat voor plezier en een positieve prikkeling van de hersenen. De verschillende spelletjes dagen de cliënten zowel mentaal als fysiek uit. Op deze manier worden de hersenen en de fijne motoriek op een prettige wijze gestimuleerd.

Maar De BeleefTV is niet alleen een welkome dagbesteding, maar is bewezen effectief op het gedrag van bewoners en cliënten.

De BeleefTV maakt mensen blij!

85% van de cliënten laten positieve emoties zien tijdens het gebruik van De BeleefTV.

Positieve emoties vertonen zich onder meer in blijdschap, positieve verrassing en trots gedrag. Er is een merkwaardig verschil toonbaar bij de emotie blijdschap als De BeleefTV wordt ingezet in groepen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat De BeleefTV ook bijdraagt aan de algehele sfeer op de afdeling.

Leer cliënten beter kennen door De BeleefTV

De BeleefTV draagt in grote mate bij aan de verbondenheid tussen zorgmedewerkers en cliënt. Door het visuele en auditieve aanbod van De BeleefTV neemt het merendeel van de cliënten meer initiatief om een gesprek te creëren aan de hand van hun interesses. Zorgmedewerkers benoemen dat ze zelfs nieuwe interesses van cliënten ophalen door De BeleefTV. De BeleefTV draagt bij aan het toenemen van de gespreksstof op een afdeling en dus aan de sociale interactie.

De BeleefTV is eenvoudig in gebruik.

Dankzij de eenvoudige bediening kan De BeleefTV gemakkelijk worden geïntegreerd in de dagelijkse zorg. De BeleefTV bevat veel materiaal dat anders eerst uit de kast moet worden gepakt. Puzzels, memory, herinneringen van vroeger. De BeleefTV biedt dit allemaal in één keer aan. Niet alleen de activiteitenbegeleiding profiteert hiervan, maar ook familieleden, die bij De BeleefTV ontelbare mogelijkheden krijgen om zich met hun geliefde familielid bezig te houden en de sociale interactie te bevorderen. Samen met de kleinkinderen spelen, herinneringen ophalen van vroeger en samen kijken naar foto’s van bijvoorbeeld de laatste vakantie. Alles is mogelijk.

De BeleefTV doorbreekt (tijdelijk) apathisch gedrag!

De BeleefTV draagt op een positieve manier bij aan gedragsveranderingen bij cliënten met dementie. 79% van de cliënten vertonen meer actief gedrag tijdens het gebruik van De BeleefTV. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat De BeleefTV zowel positief als negatief emotioneel affect ontlokt. Dit zijn emoties die anders door het apathisch gedrag zijn afgevlakt. Deze verschillende emoties zijn bij cliënten zichtbaar geworden aan de hand van een ontlokkende gebeurtenis op De BeleefTV.

De BeleefTV vergroot het zelfvertrouwen van de bewoners.

Tijdens het gebruik van De BeleefTV vertoont meer dan de helft van de cliënten trots gedrag. Dit toont zich onder meer na het behalen en afronden van een spel. Het beloningsgeluid van De BeleefTV ontvangt voornamelijk veel positieve reacties, zoals applaudisseren en complimenteren. De BeleefTV wil vanuit de eigen kracht van de cliënt denken en dit stimuleren!

De BeleefTV werkt enkel met positieve benadering. Doet een cliënt of bewoner iets verkeerd, dan gebeurt er ‘niets’. Wanneer iets goed wordt gedaan, dan wordt dit beloond.

De BeleefTV activeert en stimuleert.

Veel ziektebeelden verergeren door gebrek aan activiteit. De BeleefTV biedt interactieve toepassingen die zowel de hersenen stimuleren, als de fijne motoriek trainen. Veel instellingen melden de deelname van cliënten die anders nooit aan activiteiten deelnemen. De BeleefTV is uitnodigend, wekt nieuwsgierigheid op en pikt mensen precies op waar ze staan. Dit varieert van gesprekken over vroegere tijden tot basale stimulatie die een glimlach op het gezicht van de cliënt brengt. “Ik ben hier, kijk wat ik doe – ik kan sterren oproepen en vlinders volgen MIJN hand”. Het maakt de cliënt trots, hetgeen motiveert om De BeleefTV vaker te willen gebruiken.

Speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie

Krijg interactie met je bewoners of cliënten

Puzzel

Puzzle

Herkenbare puzzels die tot de verbeelding spreken. Keuze uit 3 verschillende niveaus.


Sociaal


Cognitief


Motorisch

Jukebox

Jukebox

25 internationale hits uit de jaren 50 van diverse artiesten.


Sociaal


Cognitief


Motorisch

Polygoon journaal

Polygon News

Polygoon tv-beelden uit de oude doos over diverse thema’s. Met het herkenbare stemgeluid.


Sociaal


Cognitief


MotorischWat mensen zeggen nadat ze De BeleefTV
een week hebben uitgeprobeerd.

No results found.
Menu